Zdarza się, że dłużnik ogłasza upadłość, co znacznie utrudnia, a przede wszystkim odwleka w czasie odzyskanie pieniędzy. Reprezentujemy wierzycieli na wszystkich etapach postępowania.

Prowadzimy sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, co niejednokrotnie okazuje się skuteczniejszym rozwiązaniem od samej egzekucji.