SPRAWY SPADKOWE

Jeżeli Szczecin jest miastem, w którym położony jest majątek mający podlegać podziałowi, właściwy do przeprowadzenia sprawy będzie właśnie sąd w Szczecinie. Kancelaria adwokata Jacka Sanockiego od lat prowadzi sprawy o dział spadku.

Naszym podstawowym terenem działania jest Szczecin, ale podejmujemy się również spraw w innych regionach kraju. Dział spadku to zazwyczaj złożona sprawa, w której rozliczane są nakłady poczynione za życia spadkodawcy przez część spadkobierców; nierzadko dział spadku jest połączony ze sprawą o podział majątku czy zniesienie współwłasności. Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wszystkich spraw działowych.

Zespół kancelarii prowadzi nie tylko sprawy o dział spadku, ale także reprezentujemy naszych klientów w sprawach o stwierdzenie nabycie spadku czy o zachowek.

O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Kancelaria pomaga podjąć decyzję, czy spadek w ogóle warto przyjąć. Niewiele osób wie, że można odziedziczyć same długi. Prowadzimy skomplikowane sprawy, w których część spadkobierców chce zakwestionować ważność testamentu.

 

O ZACHOWEK

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach o zachowek, pilnując by nasz Klient otrzymał odpowiednią kwotę pieniężną.

 

O DZIAŁ SPADKU

Często bywa tak, że spadkobiercy prezentują odmienne stanowisko w zakresie odziedziczonego majątku. Zazwyczaj są to złożone sprawy, w których rozliczane są nakłady poczynione za życia spadkodawcy przez część spadkobierców; nierzadko dział spadku jest połączony ze sprawą o podział majątku czy zniesieniem współwłasności. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wszystkich spraw działowych.

O PODZIAŁ MAJĄTKU

Sprawy o podział majątku są podobne w niektórych wymiarach do spraw o dział spadku czy zniesienie współwłasności. Podział majątku może być działaniem poprzedzającym dział spadku i dochodzi do niego w sytuacjach, gdy w składzie spadku znajduje się udział spadkodawcy w majątku, który objęty jest małżeńską wspólnotą ustawową. Podział majątku może nastąpić także równocześnie z działem spadku. Sprawy związane z podziałem majątku i działem spadku bywają bardzo skomplikowane, dlatego niezbędna jest pomoc doświadczonego adwokata, który doprowadzi sprawę do szybkiego i korzystnego finału.