Kancelaria sprawuje opiekę prawną już od momentu przygotowania umowy spółki, poprzez proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zakres usług wchodzą sprawy wyszczególnione w Kodeksie Spółek Handlowych, a zwłaszcza związane z odpowiedzialnością członków zarządu w spółkach kapitałowych czy też odpowiedzialnością wspólników spółek osobowych.

Kancelaria prowadzi sprawy sporne pomiędzy przedsiębiorcami, w których nakłada się na siebie wiele instytucji z szeroko rozumianego prawa cywilnego, co wymaga umiejętności sprawnego łączenia znajomości prawa, aktualnego orzecznictwa oraz procedur sądowych.