O ZAPŁATĘ

Reprezentuję zarówno osoby pozywające, jak również osoby broniące się przed bezzasadnymi żądaniami. Posiadam wieloletnie doświadczenie i stąd wiem, że nie wystarczy mieć rację, trzeba ją jeszcze umieć udowodnić.

O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH

Katalog dóbr osobistych jest szeroki, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś bezprawnym działaniem narusza nasze dobra osobiste. Kancelaria pomaga uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Są to skomplikowane sprawy, dotyczące zazwyczaj nieruchomości, pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie pozwalające realnie ocenić szanse i sprawnie przeprowadzić postępowanie w sposób satysfakcjonujący naszych Mocodawców.