ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie - w zależności od charakteru usługi, nakładu pracy, wagi sprawy itd. W sprawach bardziej skomplikowanych, bądź też wymagających postępowania sądowego zasadą jest pobranie jednorazowej zaliczki w umówionej wysokości, zaś reszta honorarium jest płatna po zakończeniu sprawy w danej instancji. Poprzez elastyczne podejście do potrzeb Klienta możliwe jest oczywiście zawarcie umowy odmiennie regulującej zasady wynagradzania, np. według określonej stawki za obecność na rozprawie.

Przy stałej obsłudze przedsiębiorców najczęściej stosujemy miesięczny ryczałt lub system godzinowy.