Sprawy karne to jeden z podstawowych profili działalności kancelarii adwokackiej.

Siedzibą kancelarii prawnej jest Szczecin. Kiedy jednak wymaga tego dobro klienta, kancelaria adwokacka reprezentuje klientów w innych regionach kraju.

Sprawy karne, które prowadzi adwokat dotyczą wszystkich przestępstw, także tych spoza Kodeksu karnego. Kancelaria adwokacka kieruje pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego.

Sprawy karne dotyczą także, a wręcz przede wszystkim, pokrzywdzonych. Kancelaria adwokacka reprezentuje pokrzywdzonych już od etapu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

SPRAWY KARNE

Pomoc udzielana jest:

- na rzecz osób podejrzanych, oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, powodów cywilnych

- na każdym etapie postępowania:

- przygotowawczego przed organami ścigania - m.in. przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, udziale w przesłuchaniach, czynnościach i posiedzeniach, wnioskach o dobrowolne poddanie się karze, warunkowe umorzenie lub umorzenie postępowania, sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków o ściganie, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, pozwów adhezyjnych, itp.

- sądowego - poprzez obronę w toku postępowania pierwszoinstancyjnego i odwoławczego, sporządzanie środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia),

- w zakresie nadzwyczajnych środków zaskarżenia

 

SPRAWY KARNO-SKARBOWE

Reprezentuję podejrzanych oraz oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania. Posiadam niezbędne doświadczenie w tej skomplikowanej materii. Sprawy karne skarbowe obejmują zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe. Jako doświadczony adwokat doprowadzę każdą sprawę do końca, walcząc o całkowite oczyszczenie Klienta z zarzutów lub uzyskanie najłagodniejszego wymiaru kary.

 

SPRAWY WYKONAWCZE

Świadczę pomoc w zakresie sporządzania wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Warto wiedzieć, że wyrok skazujący na bezwzględną karę pozbawienia wolności nie musi oznaczać osadzenia w zakładzie karnym, a nawet prawomocne postanowienia np. w przedmiocie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności mogą być uchylone.

 

PRAWO KARNE

Dobry adwokat oferuje zarówno porady prawne z zakresu prawa karnego udzielane w Kancelarii, jak i reprezentowanie oskarżonych oraz pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa, w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Sanocki.

 

WYKROCZENIA

Z pozoru błahy konflikt z prawem może skutkować zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych albo spowodować dotkliwą szkodą majątkową. Kancelaria specjalizuje się w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym.

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie czynów popełnionych przez osoby nieletnie. "Każdy wiek ma swoje prawa" - to oczywiście prawda, ale nierzadko wybryki nastolatków znajdują finał w sądzie, gdzie niezbędna jest pomoc adwokata.